प्रवेश पटल

समस्या निवारण्यासाठी संपर्क साधा.
  • समस्याचा तपशील demt.kpmg@gmail.com, ganesh.chaudhari@nelito.com या इमेल आयडी वर पाठवा.
  • साह्यातेसाठी ०२२-६७१३५५५५ विस्तार: ६६७/६६८/६७० या क्रमांकावर कामाच्या दिवशी सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ या वेळेत संपर्क करा.